Νέα | Ειδήσεις | Σχέσεις | Εγκυμοσύνη | fitness
Οικονομία | Τεχνολογία | Ειδήσεις | Υγεία | Αυτοκίνητο | Αθλητικά | Έξοδος
Προϊόντα
'Ηθη και Έθιμα, Συνήθεια
Η Παράδοση σήμερα...
Δρυμοί, Δάση, Χλωρίδα
Θάλασσα, Λίμνες, Ποτάμια
Πανίδα - Ορνιθοπανίδα
Σπήλαια
Κέντρα Ενημέρωσης για το Φυσικό Περιβάλλον
Οι Εθνικοί Δρυμοί
Οι εθνικοί δρυμοί της Ελλάδας είναι φυσικές περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική σημασία λόγω της σπανιότητας και της ποικιλομορφίας της χλωρίδας και της πανίδας τους, των γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπεδάφους, των νερών και της ατμόσφαιράς τους. Υπάρχουν δέκα δρυμοί με συνολική έκταση 68.732 εκτάρια, από τα οποία τα 34.378 εκτάρια είναι οι πυρήνες.

Ιδρύθηκαν με σκοπό:
• Να ακολουθεί η φύση ελεύθερη τις δικές της διεργασίες, ανεπηρέαστη από εξωτερικές επιδράσεις.
• Να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον για λόγους αισθητικής απόλαυσης και επιστημονικής έρευνας.
• Να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής για το κοινό.
• Να διατηρηθούν ως βιογενετικά αποθέματα και ζωντανά μουσεία φυσικής ιστορίας για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ιστορία

Στην Ελλάδα, χώρα με πλούσια αυτοφυή χλωρίδα, άγρια πανίδα και βιότοπους εξαιρετικής ομορφιάς και ιδιαίτερων φυσιογνωμικών στοιχείων, η πρώτη σημαντική κίνηση σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έγινε το 1937 με την έκδοση του Α.Ν. 856/1937. Αυτός προέβλεπε την ίδρυση σε ολόκληρη τη χώρα (εκτός από τα νησιά) μέχρι πέντε «Εθνικών Δρυμών», ως περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας και αποσκοπούσε στην «προστασία της χλωρίδας, στη βελτίωση και την αύξηση της πανίδας, στη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών, στην προστασία των φυσικών καλλονών, στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη διενέργεια επιστημονικών (κυρίως φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών».
Ο πρώτος εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1938 στον Ολυμπο και τον ίδιο χρόνο θεσμοθετήθηκε ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού. Το 1969 ο νόμος 856/1937 ενσωματώθηκε στο Δασικό Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969, άρθρα 79,80,81) και, όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν.Δ. 966/1971 (ΦΕΚ 192 Α) και ισχύει σήμερα, προβλέπει, εκτός των «Εθνικών Δρυμών», τη δυνατότητα θέσπισης δύο ακόμη κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών, των «Αισθητικών Δασών» και των «Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης».


Ο όρος «εθνικός δρυμός»
Χρησιμοποιήθηκε ο όρος αυτός αντί του «εθνικό πάρκο» (national park) που είχε επικρατήσει σε ξένες χώρες, γιατί θεωρήθηκε ότι οι περιοχές που έχουν ανάγκη από άμεση και ιδιαίτερη προστασία βρίσκονται απομονωμένες στον ορεινό όγκο. Ο όρος «δρυμός», ο οποίος περιέχει εκτός από την κύρια έννοια (δάσος δρυών) και την έννοια «σύδενδρος τόπος, περιοχή με άγρια βλάστηση», τόνισε περισσότερο την ανάγκη αυτή.

Προστασία και διαχείριση
Η ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των εθνικών δρυμών ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας. Το αρμόδιο «Τμήμα Δασικού Περιβάλλοντος-Εθνικών Δρυμών και Δασικής Αναψυχής» κατευθύνει και εποπτεύει σε εθνικό επίπεδο τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την προστασία και τη διαχείριση των εθνικών δρυμών.
Η διαχείριση καθορίζεται από το νομοθετικό διάταγμα 996/71, το οποίο προβλέπει ότι «οι Εθνικοί Δρυμοί αποτελούνται από τον πυρήνα, έκτασης τουλάχιστον 1.500 εκταρίων, και την περιφερειακή ζώνη έκτασης τουλάχιστον ίσης με τον πυρήνα». Στον πυρήνα επιβάλλονται αυστηρές απαγορεύσεις σε δραστηριότητες όπως: ανασκαφές, εκμετάλλευση λατομείων, βιομηχανία, γεωργική και δασοπονική εκμετάλλευση, κατασκευή κτισμάτων, βοσκή, κυνήγι, ψάρεμα, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. Στην περιφερειακή ζώνη όλες οι δραστηριότητες ελέγχονται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, ώστε να μην έχουν αρνητική επίδραση στον πυρήνα, και με γνώμονα την επίτευξη των στόχων ίδρυσης του δρυμού.
Κάθε εθνικός δρυμός έχει το δικό του Διαχειριστικό Σχέδιο και Ειδικό Κανονισμό του υπουργείου Γεωργίας, που κατευθύνουν τις δράσεις των αρμόδιων Αρχών.
Πληροφορίες
Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Αισθητικών Δασών-Δρυμών και Θήρας, Τμήμα Δασικού Περιβάλλοντος- Εθνικών Δρυμών και Δασικής Αναψυχής (Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα, τηλ. 210 3637659, φαξ 210 3635359)
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου
Εθνικός Δρυμός Οίτης
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
Εθνικός Δρυμός Πίνδου
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
Εθνικός Δρυμός Ορέων (Σαμαριάς)
Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Όροι Χρήσης : Προστασία Προσωπικών Δεδομένων : Ασφάλεια Συναλλαγών
©1999-2018 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του in.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.