Νέα | Ειδήσεις | Σχέσεις | Εγκυμοσύνη | fitness
Οικονομία | Τεχνολογία | Ειδήσεις | Υγεία | Αυτοκίνητο | Αθλητικά | Έξοδος
Πωλήσεις Ενοικιάσεις
Ειδήσεις
Φουσκωτά
Μηχανοκίνητα
Ιστιοπλοϊκά
Μηχανές
Αφιερώματα
Σπορ & Δραστηριότητες
Θάλασσα & Τέχνη
Διακοπές
Ευρετήρια, Οδηγοί
Ναυπήγηση Φουσκωτών Σκαφών - Υλικά Κατασκευής


Οπουδήποτε εισέρχεται η έννοια της κατασκευής συνεπάγεται και μια πληθώρα διαθέσιμων υλικών για την επιλογή των οποίων είναι απαραίτητα η γνώση  και ο τρόπος χρήσης τους.

Βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή των υφασμάτων των φουσκωτών είναι ένα συνθετικό πολυμερές, το γνωστό νάιλον όπου θεωρείται ως μια μεγάλη επιτυχία στην εξέλιξη των πλαστικών και ανακαλύφθηκε το 1938 στο εργοστάσιο Ντυπόν στην Αμερική. Το νάιλον παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι πολύ ελαστικό και έχει μεγάλη αντοχή στον εφελκυσμό.
Τα πολυμερή είναι ουσίες, είτε φυσικής προέλευσης (π.χ. καουτσούκ), είτε συνθετικές, οι οποίες όπως το υπονοεί και η ίδια η λέξη, τα μόρια τους δημιουργούνται από συνένωση (συμπύκνωση με αποβολή νερού) πολλών απλών μορίων (μέρη) σε πολύ μεγαλύτερα. To εντυπωσιακό της διαδικασίας είναι ότι μια τέτοια χημική αντίδραση (πολυμερισμός) παρότι μεταβάλλει ελάχιστα την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του τελικού υλικού σε σχέση με το αρχικό μόριο, οι ιδιότητες του μονομερούς σε σχέση με το πολυμερές είναι εντελώς διαφορετικές. Για παράδειγμα το αιθυλένιο είναι αέριο, ενώ το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι η γνωστή μας καθημερινής χρήσης πλαστική σακούλα.

Άλλα πολύ σημαντικά πολυμερή είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), οι πολυεστέρες, το πολυστυρένιο, το πολυεθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) που χρησιμοποιείται και ως μονωτικό στους ΧΥΤΑ, ενώ το πιο σημαντικό βιοπολυμερές είναι οι πρωτεϊνες που δημιουργούνται κατά τη συμπύκνωση πολλών μορίων αμινοξέων.

Η έρευνα τα τελευταία χρόνια στα πολυμερή εστιάζεται στη σύνθεση πολυμερών με λιγότερο άκαμπτη δομή με μεγαλύτερη ευελιξία των μορίων, χωρίς ταυτόχρονα να χάνονται οι φυσικοχημικές ιδιότητές τους, κυρίως η αντοχή και η αδιαπερατότητα από την υγρασία και τον αέρα. 
Τα πολυμερή υφάσματα που κατασκευάζονται τα φουσκωτά σκάφη με την επωνυμία hypalon neoprene έχουν μονάδα μέτρησης τα decitex.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Όταν αναφερόμαστε σε ελαστομερή υλικά στην ουσία αναφερόμαστε σε πολυμερή με κύριο χαρακτηριστικό ότι κατά τη φόρτισή τους μπορούν να υποστούν μεγάλες παραμορφώσεις και με την άρση του φορτίου να επανέλθουν στο αρχικό τους σχήμα. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται υπερελαστικότητα. Στα ελαστομερή ανήκει το hypalon neoprene, ένα πάρα πολύ καλό ύφασμα εάν πληροί τις προδιαγραφές. Είναι συνθετικό υλικό που παράγεται από τη σύνθεση ινών κι επίστρωση νεοπρενίου. Το κυρίως υλικό αποκτά τις τελικές του ιδιότητες μετά από συγκεκριμένες διεργασίες σχετικά με την ελαστικότητα, τη στεγανοποίηση και την αεροστεγανότητά του. Η μοναδική κόλληση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η ψυχρή. Τα υφάσματα που αποτελούνται από συνθετικές ίνες με ελαστομερή επίστρωση, ανάλογα με την ποιότητά τους παρασύρουν και την ποιότητα κατασκευής του σκάφους.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τα συγκεκριμένα υφάσματα (PVC) αποτελούν ιδιαίτερα καλό υλικό για την κατασκευή σκαφών. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι επιδέχονται τη θερμή κόλληση η οποία μπορεί να επιτευχθεί βιομηχανικά και κατ’ επέκταση να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Δεν απαιτούνται χειροποίητες διαδικασίες όπως η επίστρωση κόλλας που εφαρμόζεται στο hypalon neoprene.

ΚΟΛΛΕΣ

Κάθε είδος κόλλας, χρησιμοποιείται για ορισμένες κολλήσεις ανάλογα με τις ιδιότητές της. Oι κόλλες δεν πρέπει να απορροφούν υγρασία, να μην καταστρέφονται από μικροοργανισμούς και να μην αλλοιώνονται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον συντελεστή θερμικής διαστολής της συγκολλητικής ουσίας ο οποίος πρέπει να έχει παραπλήσιες τιμές με αυτή των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν.

ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Οι κολλήσεις δύναται να επιτευχθούν χειροποίητα ή με βιομηχανική  παραγωγή.

XΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (ΨΥΧΡΗ)

Η επίτευξή τους υλοποιείται σε ελαστομερή και πλαστομερή υφάσματα, με άλλα λόγια πραγματοποιείται χειροποίητη κόλληση υφασμάτων PVC και νεοπρενίου. Τα υφάσματα που πρόκειται να κολληθούν επαλείφονται με κόλλα και πιέζονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μια νέας ενιαίας επιφάνειας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αποτελεί κόλληση πολύ καλής ποιότητας χωρίς τα υλικά να δονηθούν.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους.
Σχετικά περιορισμένη παραγωγή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ(ΘΕΡΜΗ)

Η επίτευξή της υλοποιείται μόνο σε πλαστομερή υφάσματα. Η απαιτούμενη ενέργεια δίνεται με τη μορφή θερμότητας με αποτέλεσμα την αυξημένη δόνηση(αύξηση κινητικής ενέργειας) και τελικά την ανάμιξη των μορίων. Οι επιστρώσεις του υφάσματος που πρόκειται να κολληθούν θερμαίνονται σε ορισμένη θερμοκρασία, ορισμένες συνθήκες πίεσης κ.ά, και στη συνέχεια επικολλούνται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Πρόκειται για μια πολύ καλή μέθοδο κόλλησης που επιτρέπει την τυποποίηση του προϊόντος.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Υπάρχει το ενδεχόμενο λάθους που μπορεί να προέλθει από τη βιομηχανική παραγωγή αλλά αποτελεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό, διεθνούς αποδοχής.

Είναι ευνόητο πως για την επίτευξη της βιομηχανικής κόλλησης απαιτείται ο αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με τις επιθυμητές συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας, κ.ά.

ΚΟΛΛΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Η επίτευξή της υλοποιείται μόνο σε πλαστομερή υφάσματα αποτελεί υποκατηγορία και συμπληρώνει τη διαδικασία της κατασκευής δηλαδή για την κόλληση των αξεσουάρ του φουσκωτού μέρους. Τα μόρια διεγείρονται μέσω της ακτινοβόλησης τους με υψηλή συχνότητα με αποτέλεσμα να δονούνται και να αναμειγνύονται σχηματίζοντας έτσι ένα ομοιογενές συνθετικό υλικό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ομοιογενοποιημένου υλικού.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός υψηλού κόστους.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
Α. Σε όλες τις κολλήσεις εάν τα υλικά που πρόκειται να συγκολληθούν μεταξύ τους δεν είναι καλής ποιότητας, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκολλήσει η επίστρωση του υφάσματος –το λεγόμενο delamination (διαχωρισμός).
Β. Το κάθε ύφασμα διαθέτει ορισμένα συστατικά σε κάποιο ποσοστό. Εάν το συνθετικό ύφασμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεν πληροί τις απαιτούμενες αναλογίες, τότε το υλικό αποσυντίθεται.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Σε όλα τα υφάσματα οι επισκευές γίνονται χειροποίητα.

ΚΑΡΙΝΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ
Οι καρίνες των φουσκωτών σκαφών κατατάσσονται στις
Α. Πνευστές.
Β. Ξύλινες.
Β. Πολυεστερικές.

ΠΝΕΥΣΤΕΣ
Είναι φουσκωτή καρίνα. Υπάρχει ένας ξεχωριστός αεροθάλαμος ο οποίος όταν του παρέχουμε  αέρα, προσδίδει το σχήμα της καρίνας.
Ο συγκεκριμένος αεροθάλαμος, έχει υδροδυναμικό σχήμα, υποτυπώδους V και συντελεί στην κατευθυντικότητα του σκάφους.

ΞΥΛΙΝΕΣ
Όμοια με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι είναι άκαμπτη.

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
Πρόκειται για τη γνωστή κατασκευασμένη από πολυεστέρα γάστρα και χρησιμοποιείται στα σκάφη R.I.B.(Rigit Iflatable Boat).

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Οι αεροθάλαμοι αποτελούν το φουσκωτό με αέρα ύφασμα και έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το βαθμό ασφαλείας.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα σκάφος  μήκους 2 μέτρων με μεταφορική ικανότητα 3 ατόμων και βάρος 300 κιλά. Εκτός των κατασκευαστικών στοιχείων, θα πρέπει να διαθέτει και αεροθαλάμους με διάμετρο 30-50 εκατοστά ώστε εάν τρυπήσει ο ένας ο δεύτερος να έχει τη δυνατότητα - πρωταρχικά και για λόγους ασφαλείας-να λειτουργήσει σαν σωσίβιο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη σχεδίαση  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πλεύσει στοιχειωδώς, με τον κινητήρα, μέχρι να μας φθάσει σε ένα ασφαλές σημείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ

Για τον παραπάνω λόγο, στα μικρά σκάφη ο αεροθάλαμος χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι εάν για κάποιο λόγο καταστραφεί το ένα διαμέρισμα, το άλλο μπορεί να παρέχει οριακή πλεύση.
Είναι προφανές, πως με την αύξηση  του μήκους του σκάφους αυξάνεται και ο αριθμός των διαμερισμάτων. Ο λόγος είναι απλός καθώς στα μεγαλύτερα φορτία ένα διαμέρισμα δεν είναι επαρκές. Σημαντικές παραμέτρους όσον αφορά τον αεροθάλαμο, του σκάφους αποτελούν η χωρητικότητα, ο αριθμός επιβαινόντων η ιπποδύναμη, η πλεύση κ.ά.  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

Ολοκληρώνοντας τα  επί μέρους στοιχεία ενός φουσκωτού σκάφους, περνάμε στο επόμενο στάδιο που έχει να κάνει με τη συναρμολόγησή τους. Το αποτέλεσμα πρέπει να δώσει μια κατασκευή που να χαρακτηρίζεται από καλή συμπεριφορά πλεύσης και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η υλοποίηση των παραπάνω περιλαμβάνει μελέτη σχεδίαση και κατασκευή και συνδέεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τις ιδανικές συνθήκες που απαιτούνται για την κατασκευή των επιμέρους στοιχείων καθώς και τις απαραίτητες δοκιμές.

Νήμα (Hypalon)Διαδικασία παραγωγής υφάσματοςΎφανση νημάτων. Στημόνι και υφάδι
Tομή υφάσματοςΠολυεστερική γάστραNαυπήγηση φουσκωτού
 

Όροι Χρήσης : Προστασία Προσωπικών Δεδομένων : Ασφάλεια Συναλλαγών
©1999-2017 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του in.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.