Νέα | Ειδήσεις | Σχέσεις | Εγκυμοσύνη | fitness
Οικονομία | Τεχνολογία | Ειδήσεις | Υγεία | Αυτοκίνητο | Αθλητικά | Έξοδος
Πωλήσεις Ενοικιάσεις
Ειδήσεις
Φουσκωτά
Μηχανοκίνητα
Ιστιοπλοϊκά
Μηχανές
Αφιερώματα
Σπορ & Δραστηριότητες
Θάλασσα & Τέχνη
Διακοπές
Ευρετήρια, Οδηγοί
REGAL MARINEΑπό τον Αιμίλιο Χατζηδάκη

Η επίσκεψη σε ένα ναυπηγείο των ΗΠΑ αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, όταν μάλιστα οι συνθήκες το επιτρέπουν, μετατρέπεται σε μια λεπτομερή έρευνα. Αυτό συνέβη με την επίσκεψή μας στο ναυπηγείο Regal, μια από τις κυριότερες μονάδες παραγωγής που βρίσκονται πέραν του Ατλαντικού.

Η ναυπηγική εταιρεία κατασκευής σκαφών αναψυχής Regal Marine Industries Inc. με έδρα την πόλη τού Orlando, διαθέτει μια γραμμή παραγωγής στην οποία κάθε εξάρτημα ενός σκάφους Regal, δημιουργείται αποκλειστικά μέσα στους χώρους του ναυπηγείου. Εξειδικευμένοι τεχνίτες όπως ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανουργοί, σιδηρουργοί, ραφείς, βαφείς, κ.ά. σε συνδυασμό με μηχανικούς, ναυπηγούς μηχανολόγους, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, συνεργάζονται μεθοδικά με το διοικητικό προσωπικό, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 12 τουλάχιστον σκαφών ημερησίως.

Το σύνολο των σκαφών που κατασκευάζονται ετησίως υπερβαίνουν τον αριθμό των 4000, ο οποίος υπολείπεται από ορισμένα ναυπηγεία που θεωρούνται κυρίαρχα στην αμερικανική αγορά, θεωρείται όμως αρκετά ικανοποιητικός, αφού προσφέρει τη δυνατότητα στην παραγωγική μονάδα να διατηρήσει τη φήμη της στον τομέα της ποιοτικής ναυπηγικής τέχνης.

Οι 650 περίπου εργαζόμενοι στους διάφορους τομείς του ναυπηγείου, που καταλαμβάνει δεκάδες στρέμματα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια δυναμική και εύρωστη εταιρεία. Επισκεφθήκαμε τους πολλούς αυτόνομους χώρους παραγωγής που διαθέτει το ναυπηγείο, διαπιστώνοντας ότι όλα εκεί μέσα λειτουργούσαν κατά τρόπο ιδανικό. Όμως η δική μας επιθυμία ήταν να ερευνήσουμε σε βάθος και έτσι θεωρήσαμε απαραίτητο να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους και να καταγράψουμε τη γνώμη τους, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα κίνητρά τους.

Η πειθαρχία κυριαρχεί στο σύνολο των εργαζομένων, που διαβλέπουν ότι η περαιτέρω ισχυροποίηση του ναυπηγείου δεν μπορεί παρά να σημάνει και τη δική τους προσωπική άνοδο.

Η εγγύηση για τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που φέρουν την υπογραφή Regal διασφαλίζεται από τον ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Εφαρμόζεται δηλαδή μια πολλαπλή μέθοδος ελέγχου, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κατασκευών χωρίς ύπαρξη ελαττώματος κατά το δυνατόν.

Κάτι που προκαλεί εντύπωση, σε σχέση με άλλα αμερικανικά ναυπηγεία που επισκεφθήκαμε στο παρελθόν, είναι ένα συγκεκριμένο είδος "ακαταστασίας" που ίσως κάποιος αδαής να εκλάβει σαν ένδειξη διαδικαστικής σύγχυσης, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στη μεθοδολογία της οργάνωσης που ακολουθείται στην παραγωγική δραστηριότητα με την άμεση επίβλεψη ελεγκτών οι οποίοι διαθέτουν τεράστια επαγγελματική εμπειρία. Κατά την διάρκεια των κατασκευών υπάρχουν ομάδες τεχνικών που μετακινούνται χωρίς να ακολουθούν απαραίτητα μια προκαθορισμένη και τυποποιημένη σειρά προτεραιότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε πιθανή ατέλεια διορθώνεται εν τη γενέσει της. Πρόκειται για μια εσωτερική οργάνωση και διάρθρωση που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

Το ναυπηγείο διαθέτει γραμμές παραγωγής (assembly line). Μια γραμμή παραγωγής κατασκευάζει τα μεγάλα τμήματα των σκαφών, όπως την γάστρα και τα καταστρώματα. Παράλληλα κατασκευάζονται τα επιμέρους τμήματα όπως τα πιλοτήρια, οι βάσεις των καθισμάτων και οι επενδύσεις. Σχετικά με τα πιλοτήρια, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τους είναι εμπνευσμένος από την αυτοκινητοβιομηχανία. Χρησιμοποιούνται υλικά και μηχανισμοί υψηλών προδιαγραφών που να παρέχουν όσο το δυνατόν απροβλημάτιστη χρήση έστω και εάν επιβαρύνουν το κόστος κατασκευής. Οι βάσεις των καθισμάτων φτιάχνονται από άκαμπτο πλαστικό, ενώ οι επενδύσεις είναι από υλικό με δερμάτινη υφή με υψηλή αντοχή στο θαλασσινό νερό και τον ήλιο.

Σχετικά με τις γάστρες, επιλέγονται υλικά υψηλής αντοχής ενώ ακολουθείται η τεχνική των πολλαπλών επιστρώσεων, με κατάλληλη επεξεργασία εξωτερικά και εσωτερικά, ώστε να μην υπάρχει γυμνός πολυεστέρας σε μηχανοστάσια ή σε στεγανά. Πριν την περιμετρική συγκόλληση του καταστρώματος με την γάστρα, δημιουργείται μια μικρή τομή στη γάστρα ώστε κατά την τοποθέτηση των ανοξείδωτων βιδών να μην δημιουργηθεί ρωγμή στον πολυεστέρα.

Ως προς την γάστρα εφαρμόζεται ένα αποκλειστικό σύστημα κατασκευής, που εφευρέθηκε και σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους τεχνικούς του ναυπηγείου και ονομάζεται Fastrac. Πρόκειται για μια κατασκευή που βασίζεται σε αναβαθμίδες (steps) και εξασφαλίζει συντομότερο χρόνο για την έναρξη του πλαναρίσματος και υψηλές επιδόσεις.

Σχετικά με τα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και μηχανολογικά δίκτυα, χρησιμοποιούνται ποιοτικά υλικά με πολύ καλή συναρμογή και στήριξη. Η τοποθέτηση τους πραγματοποιείται σχεδόν παράλληλα με τις ενδιαιτήσεις και τον εξοπλισμό του σκάφους.

Μόλις περατωθεί η ναυπήγηση των σκαφών, αυτά τοποθετούνται μέσα σε ειδικές δεξαμενές όπου και δοκιμάζονται τόσο σε στεγανότητα όσο και σε λειτουργία. Εάν παρατηρηθεί κάποια ατέλεια, το σκάφος επιστρέφει για τις αναγκαίες διορθώσεις.

Το ναυπηγείο διαθέτει επίσης και μονάδα θαλάσσιων δοκιμών. Επιλέγονται σκάφη δειγματοληπτικά, τα οποία καθελκύονται στο νερό και καταγράφονται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά τους, όπως η μέγιστη ταχύτητα, η κατανάλωση, η ανταπόκριση των μηχανικών μερών, και η συμπεριφορά του σκάφους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αφού ελεγχθούν σχολαστικά, εάν απαιτηθεί γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε το σκάφος να καθίσταται άρτιο.

Για τα μεγάλα μοντέλα, το ναυπηγείο διαθέτει μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό τους. Εκεί ο υποψήφιος αγοραστής είναι σε θέση να επιλέξει τα υφάσματα, τα δέρματα, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και τις ηλεκτρικές συσκευές που θα εξοπλίσουν το σκάφος του.

Ουσιαστικά, κάθε μοντέλο Regal προκύπτει από το άθροισμα τεχνικών εμπειριών και ποιότητας. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αμέσως μόλις κάποιος ανέβει σε ένα σκάφος Regal: Στέρεο σκάφος, αστραφτερό, με εργονομία και αξιόλογες επιδόσεις.

O ιδρυτής κ. Κουκ σε πορτραίτο με την σύζυγό τουΚατά την διάρκεια των χωματουργικών εργασιών του ναυπηγείου, το 1969Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου
Η λιτή και καλαίσθητη είσοδος του ναυπηγείου στο ΟρλάντοΟι ιδιοκτήτες του ναυπηγείου κ.κ. Κουκ με τον διευθυντή πωλήσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας κ. Χρήστο ΠαπαδόπουλοΟι υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ κες Bonnie Frenkel και Yolanda Quiceno
Ο χώρος υποδοχής του ναυπηγείουΜέχρι σήμερα το ναυπηγείο έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία τα οποία εκθέτει σε επίκαιρο σημείο του χώρου υποδοχήςΗ ρήση Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια αποτελεί έμβλημα για τους ιδιοκτήτες
Aποψη του τμήματος επεξεργασίας υφασμάτων και επενδύσεωνΟι μοκέτες είναι μεγάλης πυκνότητας και ανθεκτικές στις συνθήκες που επιβάλλει η θάλασσαΣυναρμογή κονσόλας πιλοτηρίου
Συναρμογή ηλεκτρικών καλωδιώσεων σε κονσόλαΗλεκτρολογικό τμήμαΤο τμήμα καθέλκυσης σκαφών για θαλάσσιες δοκιμές
Επεξεργασία γάστραςΜεγάλη σημασία δίνεται στις ενισχύσεις για την αντοχή της γάστραςΣκάφη στη γραμμή παραγωγής
Επεξεργασία πολυεστερικών μερώνΓάστρα σκάφους 5260 κατά την επεξεργασία τηςΣτη γραμμή παραγωγής κάθε τμήμα του σκάφους ολοκληρώνεται ξεχωριστά και έπειτα εφαρμόζεται με ακρίβεια εκεί που πρέπει
Επεξεργασία ανώτερου καταστρώματος στη γραμμή παραγωγήςΗ αίθουσα επιλογής εξοπλισμού των μεγάλων σκαφώνΕγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο μηχανοστάσιο
Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο μηχανοστάσιοΔεν είναι παράξενο ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου κ. Κουκ να διασχίζει τακτικά την γραμμή παραγωγής για επιθεώρησηΤο μοντέλο 5260 έχει τοποθετηθεί, ολοκληρωμένο πλέον, στην δεξαμενή δοκιμών
Οι άρτιες εγκαταστάσεις του ναυπηγείουΣκάφος Regal μετά το πέρας της κατασκευήςΣκάφος Regal κατά την μεταφορά του από την γραμμή παραγωγής
Οι γάστρες της Regal αποτελούνται από ένα ενιαίο κομμάτιΕφαρμογή φωτός δέσμης στην οροφήΗ δεξαμενή δοκιμών, έτοιμη να υποδεχθεί ένα μοντέλο για δοκιμή
Οι κινητήρες των σκαφών κατά την εκφόρτωση τους στο ναυπηγείοΗ κατασκευή των ξύλινων μερών πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχήΗ γραμμή παραγωγής το ξυλουργείου
Τοποθέτηση καθισμάτων και αλεξήνεμου στη γραμμή παραγωγής
 

Όροι Χρήσης : Προστασία Προσωπικών Δεδομένων : Ασφάλεια Συναλλαγών
©1999-2017 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του in.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.