Νέα | Ειδήσεις | Σχέσεις | Εγκυμοσύνη | fitness
Οικονομία | Τεχνολογία | Ειδήσεις | Υγεία | Αυτοκίνητο | Αθλητικά | Έξοδος
Πωλήσεις Ενοικιάσεις
Ειδήσεις
Φουσκωτά
Μηχανοκίνητα
Ιστιοπλοϊκά
Μηχανές
Αφιερώματα
Σπορ & Δραστηριότητες
Θάλασσα & Τέχνη
Διακοπές
Ευρετήρια, Οδηγοί
Τούρκικη επέλαση στις μαρίνες, Φλοίσβου, Ζέας, Λευκάδας και Κέρκυρας
Μετά τη συμφωνία της συνεργασίας μεταξύ της D-Marine που ανήκει στον Όμιλο Dogus με τη Lamda Development, για την εκμετάλλευση της μαρίνας του Φλοίσβου, ακολούθησε άλλη μια συμφωνία, αυτή τη φορά μεταξύ του τούρκικου κολοσσού και της ελληνικής εταιρείας «Κ & G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου Α.Ε.» του Ομίλου Κυριακούλη, που αφορά τις μαρίνες της Κέρκυρας, της Ζέας και της Λευκάδας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω συμφωνίες, τέσσερις σημαντικές μαρίνες της χώρας αποκτούν στρατηγικό επενδυτή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του τουρισμού και του γιώτινγκ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες Lamda Development SA και «D-Marine Investments Holding B.V.» του Ομίλου Dogus, συμφώνησαν σε μια στρατηγική συμμαχία μέσω της δημιουργίας μιας κοινής εταιρίας, όπου θα κατέχουν η καθεμία 50% και η οποία θα επενδύσει καταρχήν σε τουριστικές μαρίνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lamda Development θα εισφέρει στη νέα εταιρεία τις μετοχές που κατέχει στη Flisvos Marina Holding SA και η Dogus θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας το ισόποσο σε μετρητά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει ότι η συνολική αξία της συναλλαγής θα προσδιοριστεί οριστικά (και δύναται να αναπροσαρμοστεί) με τύπο ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν το EBITDA της εταιρίας Flisvos Marina επί 7 φορές, αφαιρουμένων των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων, ανάλογα με την απόδοση της εταιρίας της Μαρίνας για τα έτη 2015 και 2016.

Σε κοινή δήλωση τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. HusnuAkhan του Dogus Group και Οδυσσέας Αθανασίου της Lamda Development, αναφέρουν ότι αυτή η συμφωνία θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία. Η συμφωνία θα συνεισφέρει όχι μόνο στην απόδοση των δύο ομίλων αλλά και στην στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προς όφελος της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Ελλάδας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Οι κύριοι Akhan και Αθανασίου εξέφρασαν τη βούλησή τους για την επέκταση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και σε άλλες επενδύσεις στους κλάδους του τουρισμού και της ανάπτυξης ακινήτων.

Σχετικά με τη συμφωνία της D-Marine με τον Όμιλο Κυριακούλη, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» μετεβίβασε την 31.12.2012 προς την Ολλανδική εταιρεία «D - Marine Investments Holding BV» 4.091.526 ονομαστικές μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας «Κ & G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου Α.Ε.» αντί τιμήματος 6.068.500 ευρώ.

Το πρώτο στάδιο των σχετικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε την 8.1.2013 και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ολοκληρώσεως των συμφωνιών αυτών.

Η εταιρεία «D - Marine Investments Holding BV» ανήκει στον Όμιλο Διεθνών Δραστηριοτήτων Dogus, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στο τομέα της διαχείρισης τουριστικών λιμένων και η εν εξελίξει συνεργασία με τον Όμιλο Κυριακούλη στον τομέα αυτό αναμένεται μελλοντικά να έχει θετικά αποτελέσματα. Η θετική επίδραση (μετά φόρων) των προαναφερόμενων κινήσεων στα ατομικά και ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2012 εκτιμάται σε ποσό 1,7 εκ.€.

Ο Όμιλος Εταιρειών Dogus ιδρύθηκε το 1951 και είναι μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες συμμετοχών. Δραστηριοποιείται σε μια ευρεία κλίμακα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων η οποία συμπεριλαμβάνει τους τομείς τουρισμού και υπηρεσιών και ανάπτυξης ακινήτων, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αυτοκινήτων, κατασκευών, ΜΜΕ, και ενέργειας.

Ο Όμιλος αποτελείται από 150 εταιρείες, ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους 30.000 εργαζόμενους και επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αξία των εμπορικών του σημάτων όχι μόνο στη Τουρκία αλλά και σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πληροφορίες

Μαρίνα Φλοίσβου

http://archive.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=12770&lngChapterID=13427&lngItemID=13680

Μαρίνα Ζέας

http://archive.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=12770&lngChapterID=13427&lngItemID=13429

Μαρίνα Λευκάδας

http://archive.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=12770&lngChapterID=13427&lngItemID=13669

Μαρίνα Κέρκυρας

http://archive.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=12770&lngChapterID=13427&lngItemID=13436
 

Όροι Χρήσης : Προστασία Προσωπικών Δεδομένων : Ασφάλεια Συναλλαγών
©1999-2018 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του in.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.