Forum | Chat | in mail | Ημερολόγιο | Ε-cards   
  in.gr > Ειδήσεις > Το δικό μου in.gr  
Εισαγωγή
Εξεταζόμενα μαθήματα
Υπολογισμός μορίων
Εξεταστέα ύλη
 • Γ' Λυκείου
 • ΤΕΕ (Ημερήσια)
 • ΤΕΕ (Εσπερινά)
 • Συμβουλές για μαθητές
  Προηγούμενα Θέματα Β΄Λυκείου
  Προηγούμενα Θέματα Γ' Λυκείου
  Απαντήσεις θεμάτων
   
  Προβλέψεις για τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας

  Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος

   

  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  του Θόδωρου Κατσανέβα

  Οι εκτιμήσεις για το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων στο σύνολο της χώρας προέρχονται από τη συνεκτίμηση των ισοζυγίων στις 13 περιφέρειες της επικράτειας. Η διαφορετική βαρύτητα των επιμέρους περιφερειών λαμβάνεται υπόψη, αν και ακριβείς μαθηματικοί υπολογισμοί δεν είναι εφικτό να γίνουν, τουλάχιστον σ' αυτή τη φάση της έρευνας, εξαιτίας της ανεπάρκειας των επίσημων στατιστικών στοιχείων και άλλων μετρήσιμων δεδομένων.
  Ευνόητο είναι ότι πολλαπλάσια βαρύτητα έχουν περιφέρειες όπως η Αττική, όπου κατοικεί περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού, σε σχέση με περιφέρειες όπως λ.χ. η Ήπειρος ή το Νότιο Αιγαίο, όπου υπάρχει πολύ μικρή πυκνότητα πληθυσμού. Στις περιφέρειες με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων υφίσταται περιορισμένη ή ανύπαρκτη δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν αναλυτικά σχετικά δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές ορισμένων σπάνιων ειδικοτήτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις πολυπληθέστερες περιφέρειες, όπως αυτές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, ή από περιοχές όπου υφίστανται οι εν λόγω δραστηριότητες.
  Το ισοζύγιο επαγγελμάτων ως σύνολο εμφανίζει μια μικρή διαφοροποίηση κατά περίπτωση από την προηγούμενη παρουσίαση του το 1998, εξαιτίας αντίστοιχων διαφοροποιήσεων στο ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων.

  Αυτό οφείλεται σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας, κυρίως λόγω της μερικής οικονομικής ανάκαμψης, διαφοροποιήσεις στην οικονομική πορεία των επιμέρους κλάδων και αυξομειώσεις στην προσφορά εργασίας για ορισμένα επαγγέλματα. Ως ένα βαθμό, η μείωση της επιθυμίας για ένταξη σε ορισμένα επαγγέλματα, ή αλλιώς η πτώση της προσφοράς εργασίας για τα επαγγέλματα αυτά, μπορεί να αποδοθεί και σε μεθύστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον υφιστάμενο υπερκορεσμό των επαγγελμάτων αυτών και τις σοβαρές δυσκολίες καριέρας στον κλάδο. Αυτό δείχνει πόσο ευεργετική μπορεί να είναι για την επιλογή καριέρας και κατ' επέκταση για την καταπολέμηση της ανεργίας η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας όσον αφορά τα επιμέρους επαγγέλματα.
  Στον κεντρικό πίνακα εμφανίζεται το ισοζύγιο των 14 επαγγελματικών κατηγοριών για το σύνολο της χώρας. Η θετική προοπτική στο σύνολο μιας από τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες δεν αποκλείει να υπάρχουν αρνητικές προοπτικές για επιμέρους επαγγέλματα και ειδικότητες και το αντίθετο. Η βαρύτητα των επιμέρους επαγγελμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων σ' αυτά. Εξαιτίας της έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων, δεν υπάρχει η δυνατότητα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να γίνουν επαρκείς στατιστικοί υπολογισμοί για το ίδιο θέμα. Όμως, η γενικότερη τάση της καθεμιάς από τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες εκπροσωπεί το κατά προσέγγιση σύνολο των τάσεων των επιμέρους επαγγελμάτων. Μεγαλύτερη πρακτική σημασία έχει εξάλλου η προοπτική του ισοζυγίου του κάθε επαγγέλματος ξεχωριστά. Αυτές οι προοπτικές εμφανίζονται στους αναλυτικούς πίνακες του ισοζυγίου των 700 περίπου επαγγελμάτων, όπως ομαδοποιούνται στις 14 μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες υπάγονται στους τρεις τομείς της παραγωγής, τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή.

  Οι 14 κατηγορίες επαγγελμάτων Προοπτικές ισοζυγίων με τρίβαθμη κλίμακα
  Α. Πρωτογενής τομέας (γεωργία κτλ.)
  1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία,
     Γεωλογία, Δάση

  Β. Δευτερογενής τομέας (κατασκευές, βιομηχανία)

  2. Κατασκευές
  3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά
  4. Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία
  5. Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση
  Γ. Τριτογενής τομέας (υπηρεσίες)
  6. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
      6.1. Λογισμικό (Software)
      6.2. Υλισμικό (Hardware)
  7. Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες, Εμπόριο,
       Νομικά Επαγγέλματα
      7.1. Οικονομία, Διοίκηση
      7.2. Τράπεζες, Ασφάλειες
      7.3. Εμπόριο
      7.4. Νομικά Επαγγέλματα
  8. Μεταφορές, Ναυτιλία
  9. Τουρισμός, Επισιτισμός, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
  10. Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  11. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες
  12. Υγεία, Πρόνοια
  13. Εκπαίδευση, θεωρητικές Επιστήμες
        13.1. Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες
        13.2. Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Γεωγραφία
        13.3. Κοινωνιολογία, Διεθνολογία, Πολιτικές Επιστήμες
        13.4. Φυσικομαθηματικές Επιστήμες
  14. Στρατιωτικά, Αστυνομικά, Εκκλησιαστικά και Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα
        14.1. Στρατιωτικά και Αστυνομικά Επαγγέλματα
        14.2. Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα-Λειτουργήματα
        14.3. Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
  Στους πίνακες που αναφέρονται στις προοπτικές των επαγγελμάτων (όπως λ.χ. ο πίνακας 27.3 κτλ.), στην πρώτη στήλη αριστερά περιλαμβάνονται συνολικά 700 περίπου επιλεγμένα επαγγέλματα που η παρουσία τους είναι αρκετά ορατή στη σημερινή ελληνική αγορά εργασίας, θα μπορούσαν φυσικά να είναι πολύ περισσότερα ή λιγότερα. Όμως τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και ένας αριθμός της τάξης των 700 θεωρείται ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός για την ελληνική πραγματικότητα και ο πλέον κατάλληλος για πρακτικές εφαρμογές επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα επιλεγμένα επαγγέλματα υπάγονται σε 14 μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν και επιλέχθηκαν με τα ακόλουθα κύρια κριτήρια:

  1) Τη διάρθρωση της οικονομίας σε πρωτογενή (γεωργία κτλ.), δευτερογενή (κατασκευές, βιομηχανία) και τριτογενή τομέα (υπηρεσίες).
  2) Το είδος, το περιεχόμενο και τους κοινούς ή συγγενείς χώρους εργασίας.
  3) Τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης και εμπειρίας.
  4) Τις προσωπικές ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα που απαιτούνται για κάθε επάγγελμα.

  Στη δεύτερη παράπλευρη στήλη, στους πίνακες, παρατίθενται οι προβλέψεις για τις προοπτικές του κάθε επαγγέλματος στην ελληνική αγορά εργασίας για τα επόμενα 5-10 χρόνια, ή αλλιώς οι προοπτικές του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων, σε τριβάθμια κλίμακα, με τους ακόλουθους προσδιορισμούς:
  • Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές..........

  • Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές ..................

  • Επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές ........
  Κάθε επάγγελμα υπάγεται περιοριστικά σε μία μόνο κατηγορία, με βασικό κριτήριο την εκτίμηση του μεγαλύτερου ποσοστού συγγένειας με αυτή. Στην τρίτη παράπλευρη στήλη, στους πίνακες, παρατίθενται ενδείξεις για όσα επαγγέλματα έχουν αυξημένες δυνατότητες διεξόδων και σε άλλες κατηγορίες. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του γεωπόνου-βιοτεχνολόγου, που στους πίνακες εντάσσεται στην 1η κατηγορία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, γεωλογία, δάση), στην τρίτη δεξιά παράπλευρη στήλη αναφέρεται το σύμβολο ΕΚ 3. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έχει ως άλλη πλησιέστερη εργασιακή διέξοδο, εκτός από τον τομέα της γεωργίας, την 3η επαγγελματική κατηγορία (χημεία, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά).

  Ο τοπογράφος-γεωπληροφορικός, που υπάγεται στη 2η κατηγορία (κατασκευές), στην παράπλευρη αντίστοιχη στήλη αναφέρεται ότι έχει επαγγελματικές διεξόδους στις κατηγορίες ΕΚ 1 (γεωργία κτλ.) και ΕΚ 6 (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες).
  Ευνόητο είναι ότι οι πιο πάνω επαγγελματίες δεν αποκλείεται να βρουν εργασία και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Στην τέταρτη και τελευταία παράπλευρη στήλη αναγράφονται αντίστοιχες ενδείξεις για όσα επαγγέλματα προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ή ένα συνδυασμό σπουδών, σε επίπεδο ανώτερο του λυκείου, και συγκεκριμένα:
  • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως μεταπτυχιακές σπουδές...... ΜΣ

  • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως πανεπιστημιακές σπουδές .. ΑΕΙ

  • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ΤΕΙ............... ΤΕΙ

  • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ΙΕΚ............... ΙΕΚ

  Όπου δεν υπάρχει καμία σχετική ένδειξη, αυτό σημαίνει ότι τα αντίστοιχα επαγγέλματα μπορούν να τα ασκήσουν απόφοιτοι λυκείου, σχολών ΤΕΕ, ΟΑΕΔ, ή απόφοιτοι αδιαβάθμιστων σχολών, ή ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, ή ακόμα και εμπειρικοί, σε ορισμένες περιπτώσεις με κάποιες προϋποθέσεις και σε άλλες χωρίς ειδικές προϋποθέσεις. Επισημαίνεται και εδώ ότι στα τεχνικά επαγγέλματα η ονομασία μηχανικός ή μηχανολόγος προσδιορίζει τον πτυχιούχο ΑΕΙ, η ονομασία τεχνολόγος τον πτυχιούχο ΤΕΙ, η ονομασία τεχνικός τον πτυχιούχο ΙΕΚ και η ονομασία τεχνίτης τον απόφοιτο ΤΕΕ, σχολών ΟΑΕΔ ή, και κατά περίπτωση, επαγγελματία εμπειρικό. Στα οικονομικά επαγγέλματα η ονομασία οικονομολόγος αναφέρεται στον απόφοιτο ΑΕΙ, η ονομασία οικονομοδιοικητικός στον απόφοιτο ΤΕΙ και η ονομασία στέλεχος επιχειρήσεων κατά κανόνα στον απόφοιτο ΙΕΚ. Οι ονοματολογικές αυτές διαφοροποιήσεις δεν υφίστανται σε άλλες κατηγορίες και επαγγέλματα όπως λ.χ. του δημοσιογράφου, του αισθητικού κτλ., αφού στην πράξη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των βαθμίδων εκπαίδευσης που προϋποθέτει η ένταξη σε διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων.

  Σε καθεμία από τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες, τα επιμέρους επαγγέλματα ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί ώστε ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων στους πίνακες να είναι σαφής και εύκολα κατανοητός. Ας μας επιτραπεί και εδώ η παρατήρηση ότι και το δεδομένο αυτό αποτελεί μέρος της σχετικής τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί, αφού οι ανάγκες πρακτικών εφαρμογών και μαζικής αναγνωσιμότητας της μελέτης επιβάλλουν παρόμοιες αναγκαιότητες.

  Αποσπάσματα από το βιβλίο του Θόδωρου Κατσανέβα
  "Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος"
  από τις εκδόσεις Πατάκη

   

   

  ©1999-2002  Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.