Forum | Chat | in mail | Ημερολόγιο | Ε-cards   
  in.gr > Ειδήσεις > Το δικό μου in.gr  
Εισαγωγή
Εξεταζόμενα μαθήματα
Υπολογισμός μορίων
Εξεταστέα ύλη
 • Γ' Λυκείου
 • ΤΕΕ (Ημερήσια)
 • ΤΕΕ (Εσπερινά)
 • Συμβουλές για μαθητές
  Προηγούμενα Θέματα Β΄Λυκείου
  Προηγούμενα Θέματα Γ' Λυκείου
  Απαντήσεις θεμάτων
   
  Προβλέψεις για τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας

  Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος

   
   Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Νεοελλ. Γλώσσα Αρχαία Ελλ. Γλώσσα & Γραμμ. Αλγεβρα Γεωμετρία Ιστορία Φυσική
  Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  Αρχαία Ελλ. Κείμενα Λατινικά Αρχές Φιλοσοφίας
  Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά Φυσική Χημεία
  Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  Φυσική Χημεία Τεχνολογία επικοινωνιών

  Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Από το βιβλίο "Έκφραση - Έκθεση"  των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ, 2001

  Ι.  Διαβάζω  / κατανοώ και γράφω

  1.    Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο και με τις οποίες:

  α) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής το περιεχόμενο ενός κειμένου, δηλαδή:

  ·       να διακρίνει το σχόλιο από το γεγονός σε μία είδηση, σε ένα βιογραφικό σημείωμα κτλ.

  ·       να διακρίνει τα διάφορα βιογραφικά είδη

  ·       να εντοπίζει την οπτική γωνία του πομπού σε μία είδηση, σε ένα άρθρο / σχόλιο πάνω στην  επικαιρότητα, στα βιογραφικά είδη, σε μία κριτική κτλ.

  ·       να διακρίνει τα κύρια σημεία και τη λογική διάρθρωση ενός κειμένου π.χ. τα συστατικά στοιχεία μιας είδησης, μιας παρουσίασης - κριτικής κτλ.

  ·       να εντοπίζει και να κατανοεί τα επιχειρήματα του πομπού π.χ. σε ένα άρθρο, σε μια κριτική κτλ.

  ·       να διακρίνει το καίριο και το ουσιώδες από ένα κείμενο

  ·       να επισημαίνει τη διαδικασία που ακολουθείται για τις σημειώσεις, το διάγραμμα και την περίληψη.

  β) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής την οργάνωση ενός κειμένου, δηλαδή:

  ·       να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) και τις νοηματικές ενότητες του κειμένου

  ·       να διακρίνει την οργάνωση συγκεκριμένων ειδών λόγου τα οποία διδάσκεται, π.χ.  την οργάνωση μιας είδησης, τη δομή ενός βιογραφικού σημειώματος, μιας κριτικής κτλ.

  ·       να επισημαίνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος, π.χ.  με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό,  με διαίρεση, με παράδειγμα κτλ.

  ·       να σχολιάζει τη συνοχή του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)

  ·       να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους, να δίνει πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες, να διευθετεί τη συνοχή του κειμένου.

  γ) επιδιώκεται να διερευνά ο μαθητής τη γλώσσα του κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κτλ), δηλαδή:

  ·       να εντοπίζει και να αιτιολογεί την επιλογή του πομπού

  -       στην ενεργητική ή παθητική φωνή

  -       στο ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση

  -       στον μακροπερίοδο ή όχι λόγο

  -       στην παράταξη ή στην υπόταξη

  -       στα ρηματικά ή ονοματικά σύνολα

  -       στην αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας

  -       στα σημεία της στίξης

  -       σε λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.

  ·       να διευθετεί τη στίξη, να διορθώνει την ορθογραφία του κειμένου

  ·       να ερμηνεύει λέξεις του κειμένου με συνώνυμα, να βρίσκει αντώνυμα, να σχηματίζει φράσεις με ορισμένες λέξεις του κειμένου κτλ.

  ·       να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους και να διευθετεί τη συνοχή του

  ·       να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

  2. Ο μαθητής προχωρεί σε διάφορες γραπτές εργασίες με αφόρμηση το συγκεκριμένο κείμενο.

      Επιδιώκεται ο μαθητής:

  ·       να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψη του κειμένου, να δίνει έναν τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες του κειμένου

  ·       να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

  ·       να αναπτύσσει μια φράση, μια παράγραφο, ένα επιχείρημα του κειμένου

  ·       να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα είδος λόγου σε ένα άλλο.

  ΙΙ.  Γράφω

  ·       Ο μαθητής ασκείται στην παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου όπως διδάσκονται στο  βιβλίο "Έκφραση - Έκθεση"  της Β΄ Λυκείου.

  ·       Ασκείται επίσης στη σύνταξη κειμένου με σκέψεις, θέσεις, απόψεις σε θέμα σχετικό με τα θέματα που περιέχονται στα βιβλία "Έκφραση - Έκθεση"  Β΄ Ενιαίου Λυκείου και «Θεματικοί κύκλοι για το Λύκειο-αντίστοιχοι θεματικοί κύκλοι για τη Β΄ Λυκείου », ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

  Σημείωση: Η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση- Έκφραση), όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη, συμπίπτουν επειδή ζητείται η καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και όχι η διδασκαλία ορισμένων σελίδων του σχολικού βιβλίου. Η διδακτέα -εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ενότητες: Σημειώσεις-Περίληψη, Είδηση, Βιογραφικά Είδη, Παρουσίαση-Κριτική. Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτών θα βασιστεί στις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Από το βιβλίο Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη-Φιλοκτήτης, των Δ. Δρακόπουλου, Κ. Ναστούλη, Χ. Γ. Ρώμα, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα 2001:

  Σοφοκλέους  Αντιγόνη :

  Α. Εισαγωγή :    σελ. 9-23 και 26-31 (Σοφοκλής-Ο μύθος των Λαβδακιδών)

  Β. Κείμενο:

  1.    Από το πρωτότυπο οι στίχοι : 1-99, 280-331,441-581, 635-780 

  2.    Από μετάφραση οι στίχοι : 162-279, 332-440, 582-634, 781-943.

  3.    Εξεταστέα ύλη στη Γραμματική και στο Συντακτικό καθορίζεται:

  α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου "Η ελληνική γλώσσα. Κείμενα, Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια", τα οποία έχουν αναμορφωθεί και εκδοθεί από τον ΟΕΔΒ για το σχολικό έτος 2000-2001 με τον τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα».

  β. Η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα 2001, εκτός των ενοτήτων 15 έως και 21.

  γ. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη τα ανώμαλα ουσιαστικά (παράγραφοι 146-153) από το βιβλίο της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου "Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής" του Μ. Οικονόμου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα 2001.

  ΑΛΓΕΒΡΑ

  Από το βιβλίο Άλγεβρα Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου (των Σ.  Ανδρεαδάκη κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2001).

  Κεφ. 1Ο:    Τριγωνομετρία

  Παρ. 1.1     Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

  Παρ. 1.2     Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.

  Παρ. 1.3     Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, χωρίς την απόδειξη του 

                     τύπου  του συν(α-β).

  Παρ. 1.4     Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α.

  Κεφ. 2Ο:    Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις.

  Παρ. 2.1    Πολυώνυμα.

  Παρ. 2.2    Διαίρεση πολυωνύμων.

  Παρ. 2.3    Πολυωνυμικές εξισώσεις, χωρίς τον προσδιορισμό ρίζας με  προσέγγιση.

  Παρ. 2.4    Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές. (Απλές μόνον εφαρμογές)

  Κεφ.  3Ο:   Πρόοδοι

  Παρ. 3.1 Ακολουθίες. (Θα διδαχθεί μόνο η υποπαράγραφος:"Η έννοια της ακολουθίας")

  Παρ. 3.2    Αριθμητική  πρόοδος.

  Παρ. 3.3    Γεωμετρική πρόοδος.

  Κεφ. 4ο:    Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

  Παρ. 4.1    Εκθετική συνάρτηση.

  Παρ. 4.2  Λογάριθμοι, χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης λογαρίθμων και τις εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε λογάριθμους με βάση διαφορετική του 10 και του e.

  Παρ. 4.3.    Λογαριθμική συνάρτηση. (Θα διδαχθούν μόνο η λογαριθμική συνάρτηση με βάση 10 και η λογαριθμική συνάρτηση με βάση e).

  Παρατηρήσεις:

  1. Η προτεινόμενη ως διδακτέα ύλη θα διδαχτεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.
  2. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.
  3. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία  ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  Από το βιβλίο  Ευκλείδεια Γεωμετρία των Α' και Β' τάξεων  του  Ενιαίου Λυκείου, των  Αργυρόπουλου Ηλία κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 2001.

  Κεφ. 9Ο:      Μετρικές Σχέσεις

  Παρ. 9.1     Ορθές προβολές.

  Παρ. 9.2     Πυθαγόρειο θεώρημα.

  Παρ. 9.3     Γεωμετρικές κατασκευές.

  Παρ. 9.4     Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ.

  Παρ. 9.5     Θεώρημα διαμέσων.

  Παρ. 9.7     Τέμνουσες κύκλου  

  Κεφ. 10Ο:     Εμβαδά

  Παρ. 10.1  Πολυγωνικά χωρία

  Παρ. 10.2    Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα.

  Παρ. 10.3    Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

  Παρ. 10.4    Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου, χωρίς την απόδειξη του τύπου 3.

  Παρ. 10.5    Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ.       

  Κεφ. 11Ο:    Μέτρηση κύκλου

  Παρ. 11.1   Ορισμός Κανονικού  Πολυγώνου.

  Παρ. 11.2   Ιδιότητες και στοιχεία Κανονικών  Πολυγώνων, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων       

  Παρ. 11.3   Εγγραφή βασικών Κανονικών  Πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους.

  Παρ. 11.4   Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα.    

  Παρ. 11.5   Μήκος τόξου.    

  Παρ. 11.6   Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

  Παρ. 11.7   Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.

  Παρατηρήσεις: Η προτεινόμενη ως διδακτέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

  1.     Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

  2.     Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν  ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  Από το βιβλίο "Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815" των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα, ΟΕΔΒ 2001

  Από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα                                                        σελ. 9-10

  Ι. Από την ενθρόνιση του Ιουστίνου Β΄ ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843μ.Χ.)

  2.   Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641):

    αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις                                    σελ. 15-19                    

  4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους                                             23-26

  6.   Κοινωνία και οικονομία                                                                                 30-33

  7.   Σλάβοι και Βούλγαροι                                                                                   34-36

  ΙΙ. Από την αποκατάσταση των εικόνων ως το Σχίσμα των Εκκλησιών (843-1054)

  1.   Το προοίμιο της ακμής (843-867)                                                              σ. 54-56

  7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη: Το σύστημα της φεουδαρχίας  77-80

  8.   Η Μακεδονική Αναγέννηση                                                                               82-86

  ΙΙΙ. Από το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)

  3. Η Ανατολική πολιτική των Κομνηνών                                                         

      Η Απώλεια και ο εξισλαμισμός της Βυζαντινής Μικράς Ασίας                σελ.97-99

  4.   Η ιταλική και η βαλκανική πολιτική των Κομνηνών                                      100-102

  5.Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη                                                 103-105

  6.   Κοινωνία και εξουσία                                                                                   106-108

  8. Η Τέταρτη Σταυροφορία                                                                               113-115

  9. Βυζαντινός πολιτισμός                                                                                 116-118

  10.Βαλκάνια και Ρωσία                                                                                    119

  IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453)

  1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων                                  σελ.126-128

  2. Τα ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια                                         129-131

  3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄: παλινόρθωση και παρακμή                           132-135

  7. Η Άλωση                                                                                                       145-147

  9.β. Τέχνη. Η Παλαιολόγεια Αναγέννηση                                                          154-157

  11.β. Τέχνη. Ο 13 ος και 14ος αιώνας                                                                    163-165

  Από το Μεσαίωνα στους Νέους Χρόνους                                                      167-170

  V. Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

  1.   Αναγέννηση και Ανθρωπισμός                                                              σελ.171-179

  2.Οι Ανακαλύψεις                                                                                           180-189

  3.α. Η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση                                                    190-191

     β. Η Μεταρρύθμιση του Λούθηρου                                                              192-194

     δ. Η αντιμεταρρύθμιση                                                                                196-197    

     ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης                                                              197-198

  7.α. Η τέχνη στην Ιταλία                                                                                 220-224

     β. Η καλλιτεχνική Αναγέννηση στις άλλες χώρες - Μανιερισμός                     224-225

  VI. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815)

  1.   Το κίνημα του Διαφωτισμού                                                                  σελ. 237-246

  2.   Οικονομικές εξελίξεις: Απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης
  και οικονομικές θεωρίες        247-250                                                                                        

  3.   Η Αμερικανική Επανάσταση:                                                                                

       β. Η ρήξη (1774) και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775-1783)                  252-254

  γ. Η γέννηση ενός νέου κράτους                                                                      254

  δ. Οι συνέπειες                                                                                             254-255

  4.Η Γαλλική Επανάσταση και η Ναπολεόντεια Περίοδος (1789-1815):

     α. Η Γαλλία σε κρίση                                                                                       256-257

     β. Η Επανάσταση αρχίζει (1789)                                                                    258-259

     ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης                                             265-266

     η. Οι επιδράσεις στον ελληνικό και βαλκανικό χώρο                                       266-267

  7. Ο πολιτισμός στη Δυτική Ευρώπη: Λογοτεχνία- Η μετάβαση στο Ρομαντισμό- Μουσική. Ο αιώνας των Μεγάλων                                                                   σελ. 281-282 και 286

  8. Νεοελληνικός Πολιτισμός

       α. Νεοελληνικός Διαφωτισμός                                                                   σελ. 287-288

  Επόμενη


   

  ©1999-2002  Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.