Forum | Chat | in mail | Ημερολόγιο | Ε-cards   
  in.gr > Ειδήσεις > Το δικό μου in.gr  
Εισαγωγή
Εξεταζόμενα μαθήματα
Υπολογισμός μορίων
Εξεταστέα ύλη
 • Γ' Λυκείου
 • ΤΕΕ (Ημερήσια)
 • ΤΕΕ (Εσπερινά)
 • Συμβουλές για μαθητές
  Προηγούμενα Θέματα Β΄Λυκείου
  Προηγούμενα Θέματα Γ' Λυκείου
  Απαντήσεις θεμάτων
   
  Προβλέψεις για τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας

  Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος

   

  ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Διδακτικό Βιβλίο: "Νέα Ελληνικά" 2ου Κύκλου  Κ. Αγγελάκος, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., έκδοση 2000.

  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  Α/Α

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο

  Σελίδες

   

  Α΄ Ενότητα :

   

    1.

  Μίκη Θεοδωράκη : Μια σκέψη για τον 21ο αιώνα.

  18

    2.

  Στοιχεία θεωρίας : Επαγωγική / Παραγωγική μέθοδος.

  20-21

  3.

  Μια αναγκαία επανάληψη: Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων

  22-24

    4.

  Νικηφόρος Βρεττάκος : Αν δε μου΄ δινες την ποίηση, Κύριε.

  46

   

  Β΄ Ενότητα :

   

  5.

  ¶γγελος Τερζάκης: Έλεγχος της δημοκρατικής ιδέας

  50-52

  6.

  Στοιχεία θεωρίας : Περίληψη κειμένου

  54-56

  7.

  Προσφώνηση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ.William Jefferson Clinton

  57-60

  8.

  Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολιτικό λόγο

  64

  9.

  Μάρω Δούκα: Οι Λεύκες Ασάλευτες

  78-79

  10.

  Στοιχεία θεωρίας : Αφήγηση.

  80-81

   

  Γ΄ Ενότητα :

   

  11.

  Μαρία Ιορδανίδου : Λωξάντρα.

  88-91

  12.

  National Geographic : Η διατροφή του πλανήτη.

  97-99

  13.

  ΕυάγγελοςΠαπανούτσος : Ο άνθρωπος και το φόρεμα.

  118-120

  14.

  Στοιχεία θεωρίας : Δοκίμιο.

  122-123

   

  Δ΄ Ενότητα :

   

  15.

  Μάριος Πλωρίτης : Νέοι, ναρκωτικά, βία.

  144-147


  2. ΜΑΘΗΜΑ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  Διδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξη 2ου Κύκλου (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του ΟΕΔΒ,2000

  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  Α/Α

  Κεφάλαιο / Περιεχόμενο

  Σελίδες (από ... έως)

  1

  Κεφ. 1 Πίνακες – Γραμμικά  Συστήματα 

  Παρ. 1.1,   1.2, 1.3, 1.4 (εκτός της  εφαρμογής  3  στη  σελ. 16 )  1.5, 1.6

  1-37

  2

  Κεφ. 2 Περιγραφική  Στατιστική

  Παρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς  την κατανομή  συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις  σελ. 75-76), 2.4 και 2.5

  59-88

  3

  Κεφ. 4 Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

  Α. Παρ. 4.1, 4.2, 4.3, ( εκτός των τριγωνομετρικών εκθετικών  και λογαριθμικών συναρτήσεων ) 4.4 (χωρίς τον κανόνα της αλυσίδας)

  173-189

   

  Β. Παρ. 4.8 και 4.9 (χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου στη σελ. 214).  

  210-213

   Γενικές Παρατηρήσεις :

  Α). Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων, αλλά δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία, ούτε ως ασκήσεις.

  Β). Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


  OΔΗΓΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  (Aφορά ημερήσια και εσπερινά Τ.Ε.Ε)

  1.   ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Στους μαθητές θα δοθεί κείμενο από την εξεταστέα ύλη και θα ζητούνται απαντήσεις σε θέματα, όπως:

  Ι.  Διαβάζω  / κατανοώ και γράφω

  1.   Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο

  α) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής το περιεχόμενο ενός κειμένου:

  ·      να διακρίνει τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στην αυθεντία, επίκληση στο ήθος του πομπού) στον πολιτικό λόγο

  ·      να διακρίνει τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια) στον πολιτικό λόγο

  ·      να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα

  ·      να διακρίνει το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) που ακολουθείται σε ένα κείμενο) και να επισημαίνει τα επιχειρήματα.

  ·      να εντοπίζει το θέμα, την άποψη του συγγραφέα ή τις ιδέες του κειμένου, τα πρόσωπα, τον τόπο και το χρόνο κ.τ.λ.

  ·      να διακρίνει το καίριο και το ουσιώδες σε ένα κείμενο

  ·      να επισημαίνει τη διαδικασία που ακολουθείται για τις σημειώσεις, το διάγραμμα και την περίληψη.

  β) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής την οργάνωση ενός κειμένου.

  ·      να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) και τις νοηματικές ενότητες του κειμένου.

  ·      να επισημαίνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος, π.χ.  με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κτλ.

  ·      να σχολιάζει τη συνοχή του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)

  ·      να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους, να δίνει πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες, να διευθετεί τη συνοχή του κειμένου.

  γ) επιδιώκεται να διερευνά ο μαθητής τη γλώσσα του κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κτλ)όπως:

  ·      να ερμηνεύει λέξεις, να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου

  ·      να αντικαθιστά λέξεις του κειμένου με συνώνυμα, να βρίσκει αντώνυμα, να σχηματίζει φράσεις με ορισμένες λέξεις του κειμένου κτλ.

  ·      να κατανοεί και να αξιολογεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ύφους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

  ·      να εντοπίζει στοιχεία της τεχνικής του κειμένου (εκφραστικοί τρόποι-αφηγηματικές τεχνικές κ.τ.λ.)

  2. Ο μαθητής προχωρεί σε διάφορες γραπτές εργασίες με αφόρμηση το συγκεκριμένο κείμενο.

      Επιδιώκεται ο μαθητής:

  ·      να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψη του κειμένου, να δίνει έναν τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες του κειμένου

  ·      να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

  ·      να αναπτύσσει ή να ερμηνεύει μια φράση, μια ιδέα, ένα επιχείρημα του κειμένου

  ·      να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμένου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη.

  ·      να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα είδος λόγου σε ένα άλλο.

  ΙΙ.  Γράφω

  Παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου, σε επικοινωνιακό επίπεδο, με έμφαση σε είδη λόγου στα οποία κυριαρχεί ο κριτικός-αποφαντικός τρόπος π.χ. άρθρο, γραπτή εισήγηση, κτλ. Ασκείται δηλαδή ο μαθητής στη σύνταξη κειμένου με σκέψεις, θέσεις, απόψεις σε θέμα σχετικό με τα θέματα που περιέχονται στο αντίστοιχο βιβλίο των Νέων Ελληνικών του 2ου κύκλου των ΤΕΕ, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

  2.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  Για την εξέταση του μαθήματος δίνονται τέσσερα (4) ζητήματα τα οποία περιέχουν ασκήσεις είτε προβλήματα είτε θέματα θεωρίας. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) ερωτήσεις.

  Β.. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Αφορά μόνο τα ημερήσια Τ.Ε.Ε)

  Για τα μαθήματα ειδικότητας θα δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) ζητήματα.Τα ζητήματα θα περιέχουν θέματα θεωρίας είτε εφαρμογές της θεωρίας είτε ασκήσεις / προβλήματα. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις από την ίδια ή διαφορετική θεματική ενότητα.

  Ειδικότερα για τα μαθήματα σχεδίου

     Τομέας Κατασκευών

     Ειδικότητα: Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων και με χρήση Η/Υ

    1.    Μάθημα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο   

          Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

      Ειδικότητα:Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 

    2.    Μάθημα:Κατασκευαστικό Σχέδιο

   Δίδεται ένα θέμα με μορφή:

  ·      Φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή/και σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση τη επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.) Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες.

  ·      Στους μαθητές θα δίδεται χαρτί σχεδίου, λευκό, αδιαφανές, τύπου Shoeller, με εξωτερικές διαστάσεις 50Χ70 εκ., και εσωτερικό ελεύθερο χώρο 50Χ58  .

  ·      Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων προς εκείνες του χαρτιού σχεδίασης και τα απαραίτητα για σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη για διαφορετικά πάχη γραμμών, ταφ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, μολύβια, γομολάστιχες, ξύστρες, ξυραφάκια κ.λπ.).

      Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (τύπου ράστερ, λετρασέτ κ.λπ.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων, μηχανικούς σχεδιαστικούς βραχίονες για τη σχεδίαση γραμμών σε διάφορες κλίσεις, αρθρωτά τρίγωνα μεταβαλλόμενων γωνιών, αρθρωτούς παράλληλους κανόνες, κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σερ διάφορες κλίμακες 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 κ.ο.κ.), άλλες υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερς).

  3.   Μάθημα: Γραφιστικές Εφαρμογές

        Εφαρμοσμένων Τεχνών 

            Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

  Δίδεται ένα θέμα με μορφή:

  ·      Φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια, σκαριφήματα ή/και εικόνες (π.χ. γράμματα και αριθμοί διαφόρων οικογενειών σε διάφορα μεγέθη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση τη επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως π.χ. διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.).

  ·      Στους μαθητές θα δίδεται χαρτί σχεδίου, λευκό, αδιαφανές, τύπου Shoeller, με εξωτερικές διαστάσεις 50χ70 εκ., ενώ οι εσωτερικές διαστάσεις στις οποίες γίνεται η σχεδίαση-παρουσίαση είναι 50Χ58 εκ.

  ·      Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων προς εκείνες του χαρτιού σχεδίασης και τα απαραίτητα για σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή ένα ή δύο φύλλα πρόχειρου χαρτιού σχεδίασης διαφανούς 35Χ50, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη για διαφορετικά πάχη γραμμών, ταφ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, μολύβια, γομολάστιχες, ξύστρες, ξυραφάκια κ.λπ.)

  ·      Οι μαθητές χρειάζεται να είναι εφοδιασμένοι με κόλλα τύπου stic, κοπίδι για λεπτό χαρτί, χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόρους και επιφάνεια κοπής μεγέθους 21Χ30 εκ. περίπου, από χοντρό ή άλλο ανάλογο υλικό, χρωματιστά χαρτιά της επιλογής του και ψαλίδι.

  4.   Μάθημα: Σχέδιο Κοσμηματοποιΐας

      Τομέας :Εφαρμοσμένων Τεχνών

       Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας

  Οι ασκήσεις θα είναι της μορφής:

  1.   Σχεδιάστε κόσμημα επιλογής σας με συνδυασμό μετάλλου και ξύλου σε φυσικό μέγεθος, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τεχνικές.

  2.   Σχεδιάστε και χρωματίστε το ανάπτυγμα δακτυλιδιού χρησιμοποιώντας δύο είδη μετάλλων και πέτρα σχήματος οβάλ (καπουσόν).

  3.   Να σχεδιαστεί και να χρωματισθεί μενταγιόν (περίαπτον) σε φυσικό μέγεθος με πέτρα σχήματος δάκρυ (πουάρ) και να προσδιοριστούν οι τεχνικές.

  4.   Να αποδώσετε γραμμικά την κάτοψη ενός παντατίφ (σχέδιο) για σκουλαρίκια, χρησιμοποιώντας τόξα κύκλων, δυό επίπεδα και σαρνιέρα στη συνδεσμολογία. Να σκιαγραφηθεί το σχέδιο.

  5.   Να σχεδιαστεί η κάτοψη δακτυλιδιού και να διακοσμηθεί με καράβολες (συρματερή τεχνική) χρησιμοποιώντας σύρμα πάχους 10 dm (1mm) και γράνες. Να διαμορφωθεί καστόνι για πέτρα διαστάσεων 6mm.

  Για το σχεδιασμό θα δοθεί χαρτί τύπου Shoeller.

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

  ·      Πινακίδα σχεδίασης

  ·      Υποδεκάμετρο

  ·      Τρίγωνο 45ο, 30ο, 60ο

  ·      Διαβήτη

  ·      Μολύβια Η και Β

  ·      Γόμα

  ·      Ξυλομπογιές

  ·      Πενάκι μαύρο

  ·     Ταφ ή παραλληλογράφο

  5. Μάθημα:Σχέδιο-Χρώμα

  Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας

  Τομέας: Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Ειδικότητα:Ψηφιδογραφία- Υαλογραφία

  Οι ασκήσεις θα είναι της μορφής

  1.Να σχεδιαστεί μια ελεύθερη σύνθεση για ένα φορητό Βιτρώ.

  (Με συνδετικό υλικό:Αυτοκόλλητος χαλκός-καλαϊ) σε κλίμακα 1:2 που να προορίζεται για καθιστικό κατοικίας

  2.Να μεταφερθεί σε κλίμακα 1:3σύνθεση Βιτρώ που να προορίζεται για ένα άνοιγμα Δημοσίου χώρου

  3.Νασχεδιαστεί Γεωμετρική σύνθεση και να αποδοθούν με χρώμα, διάφορες    ποιότητες γυαλιών(Κατέντραλ-διαφανείς και αδιαφανείς οπαλίνες-γυαλιά αμμοβολής)

  4.Να μεταφερθεί σε κλίμακα 1:2 σύνθεση Βιτρώ που να προορίζεται για παράθυρο κατοικίας διαστάσεων 80Χ1.20 όπου να φαίνεται εμφανώς το συνδετικό υλικό (Μόλυβδος)

  (για το σχεδιασμό θα δοθεί χαρτί τύπου shoeler-MAT)

  Οι μαθητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

  ·        Πινακίδα σχεδίασης

  ·        Ταφ η παραλληλογράφο

  ·        Διαβήτη

  ·        Υποδεκάμετρο

  ·        Τρίγωνο 45ο  30ο  60ο

  ·        Μολύβια ΗΒ   Β

  ·        Γόμα

  ·        Μαρκαδόρο μαύρο

  ·        Ξυλομπογιές

  Διάρκεια εξέτασης

  Η διάρκεια εξέτασης για όλα τα μαθήματα θα είναι μέχρι τρεις (3) ώρες.


   

  ©1999-2002  Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.